Tra cứu bảng giá nước

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC DIỄN CHÂU THÔNG BÁO

Về việc thực hiện giá tiêu thụ nước sạch. Áp dụng từ kỳ nước tháng 01/2022.

TT Đối Tượng Giá tiêu thụ
1 Nước sạch dùng cho sinh hoạt cho các đối tượng hộ dân cư
(Kể cả nhà ở tập thể, sinh viên ở ký túc xá tập trung, người lao động thuê nhà để ở)
Mức từ 1m3 – 10m3 đầu tiên (hộ/tháng)  

6.100

Từ trên 10m3 – 20m3 (hộ/tháng) 7.600
Từ trên 20m3 – 30m3 (hộ/tháng) 8.300
Trên 30m3 (hộ/tháng) 11.500
2 Giá tiêu thụ nước sạch dùng cho sinh hoạt cho các cơ quan hành chính sự nghiệp,bệnh viện, trường học, lực lượng vũ trang, an ninh (không SXKD) Theo sử dụng thực tế 9.200
3 Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất Theo sử dụng thực tế 11.200
4 Nước dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo sử dụng thực tế 15.300
Giá trên đã bao gồm thuế, chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng là 52đ/m3 và chưa bao gồm Phí bảo vệ môi trường 10% đối với nước thải sinh hoạt và phí thoát nước theo quy định, chi phí nước thô đầu vào được cơ cấu trong giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch lấy từ các công ty thủy lợi là 900 đồng/m3.

Công ty Cổ phần cấp nước Diễn Châu xin kính báo tới Quý khách hàng!