1. Trích nợ tự động qua ngân hàng

– Khách hàng đăng ký 1 lần duy nhất tại các ngân hàng liên kết với Công ty để uỷ quyền cho ngân hàng thanh toán tiền nước.

– Định kỳ hàng tháng , ngân hàng sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của khách hàng để thanh toán tiền nước. Sau khi trích tiền, hệ thống ngân hàng sẽ gửi tin nhắn thông báo số dư tài khoản và kết quả thanh toán tiền nước (Nếu Quý khách có đăng ký dịch vụ SMS banking).

2. Thanh toán qua Internet Banking/Mobile Banking

Khách hàng thanh toán tiền nước trực tuyến trên Website hoặc App của ngân hàng.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của quý khách tại Website hoặc App của ngân hàng trên máy tính hoặc điện thoại thông minh.

Bước 2: Chọn mục “Thanh toán hoá đơn”

Bước 3: Trong mục “Hoá đơn” Quý khách chọn “Tiền nước”.

Chọn “Nhà cung cấp” là Cấp nước Diễn Châu.

Nhập “Mã khách hàng”.

Bước 4: Quý khách nhập mã pin và xác nhận thanh toán, giao dịch thành công hệ thống ngân hàng sẽ tự động chuyển tiền nước mà khách hàng thanh toán vào tài khoản của Công ty CP cấp nước Diễn Châu.

3. Thanh toán tại phòng giao dịch Ngân hàng

– Khách hàng đến các phòng giao dịch của các ngân hàng liên kết với Công ty để thực hiện chuyển tiền mặt hoặc chuyển khoản (mang theo thông báo tiền nước/tin nhắn có mã khách hàng).

– Nhân viên ngân hàng sẽ kiểm tra trực tiếp trên hệ thống số tiền nước của quý khách để thu tiền và in gửi phiếu thu hoặc phiếu chuyển khoản của ngân hàng cho khách hàng.